Curriculum Vitae

MgA Jiří Kobr

sochař, řezbář (volná tvorba, rekonstrukce, kopie)
Hostím 33, Beroun, 266 01
Tel: 732 98 5656, ´
Email: jk@rezbar-kobr.cz

Narozen 1974, Dvůr Králové nad Labem

Vzdělání

1988 – 1992 Střední uměleckoprůmyslová škola Praha – Žižkov, specializace – řezbářství a tvarování dřeva.
1992 – 1993, 1996 – 97 Vyšší odborná uměleckoprůmyslová škola Praha – Žižkov, specializace – řezbářství a tvarování dřeva.
1997 – Absolventská práce – řezba kopie barokní sochy Mojžíše z Valdic, 120cm, lípa
1991 – 2002 Řezbářské praxe u řezbáře Martina Michovského, Basl (Švýcarsko)
1997 – 2003 Akademie výtvarných umění.
1997 – 2000 Restaurování sochařských uměleckých děl – doc.Siegl
2000 – 2003 Socha II – doc.Zeithamml
2003 – Diplomová práce u doc.Zeithammla na téma „Kříž“(sochy z betonu,
malba)

Pedagogická činnost

2002 – 2005 – Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha – Žižkov, učitel odborných předmětů (řezbářství, modelování)

Ceny

2002 – Studentská cena na Sympoziu v Eubabrunu (BRD)
2003 – Ateliérová cena za diplomovou práci na téma „Kříž“
2003 – Rektorská cena za diplomovou práci na téma „Kříž“

Účasti na výstavách (od roku 1993, výběr)

1997 – Trutnov, Městská galerie (s Pavlínou Škávovou) – řezby
2001 – Trutnov, Městská galerie (sam.) – sochy, grafiky
2002 – Düseldorf, BRD, soukromá galerie (s atelierem doc.Zeithammla) – sochy
2002, 03 – Litoměřice, festival „Máchovy Litoměřice“ (společná) – grafiky
2003 – Praha, Veletržní palác (diplomanti AVU) – sochy
2003 – Terezín, v prostorách pevnosti (studenti a absolventi AVU) – sochy, grafiky
2004 – Praha, Kateřinská zahrada, „Nic na odiv ?“(skupinová) – socha
2006 – Kutná Hora, Socha II (skupinová)
2007 – České Budějovice, Socha III (skupinová)
2017 – Galerie Makráč
2017 – Břevnovský klášter
2018 – Praha, studio Bubec, „ Art safari “ (skupinová)
2018 – Praha, zahrady břevnovského kláštera, „Zahrada uzavřená“ (sam.)
2018 – Horní Žďár, kostel, „ Hele kostel…“ ( sam.)
2019 – Praha,Nová síň, „ Lechtivá socha“ (skupinová)
2019 – Broumov, klášterní zahrada a galerie Dům, „ V koutku…“ (sam.)
2019 – Plzeň,GAMP, „ Socha 2“ (skupinová)

Účasti na sympoziích

1995, 96, 97, 98 – Králíky, „Setkání řezbářů“
2001 – Pacov „Pacovský poledník“
2002 – Eubabrun, BRD (za atelier doc.Zeithammla)
2003 – Kladno, „Umělci v lese“

Realizace rekonstrukcí a kopií – dřevořezby (výběr)

Rekonstrukce sochy Sv.Jana Křtitele (60cm, lípa), Trutnov, Janská kaple, 1994
Reliéfní výzdoba nových varhan (dub), (s M.Michovským, Basl), Antverpy, katedrála, 1995
Kopie barokní sochy Černé Matky Boží (130cm, lípa) – řezba a křídování, Praha, fasáda domu U Černé Matky Boží, 2000
Dořezby souboru barokních soch ze zpovědnic (dub), Sedlec u Kutné Hory, 2004-06 (rest. Jan Chejn)
Rekonstrukce anděla štítonoše na zpovědnici (80cm, dub), Sedlec u Kutné Hory, 2005
Rekonstrukce anděla (80cm, lípa), Kaňk, 2006
Stavba a doplnění oltářní architektury 4 oltářů, MladáBoleslav, 2005-06 (rest. Jan Chejn)
Kopie Madony (120cm, polychr.lípa), Česká Lípa, 2007

Realizace (výběr)

Soubor jedenácti postav světců (50cm, lípa), Králíky, soukromý majetek, 1995 – 98
Reliéfy (210cm, lípa), Smuteční obřadní síň, Trutnov, 1997
Socha Sv.Vavřince pro Cech pražských kuchařů a cukrářů (80cm, lípa), 1999
Reliéfní výzdoba šesti dveří s alegoriemi smrtelných hříchů (220cm, borovice), soukromý majetek, 1997 – 2000
Reliéf sv.Anežky do kapličky (85x45cm, pískovec), Dolní Břežany, 2006
Rekonstrukce domovního znamení (120cm, štuk), Týn nad Vltavou, 2006?
Portrétní socha psa (85cm, polychr.dub), soukr.majetek, 2006-07
Socha Gustava Frištenského (300cm, lípa), Holiday park Benice u Prahy, 2007
Norimberský lustr pro státní zámek Kratochvíle (140 cm, polychromovaná lípa), 2009
Rekonstrukce šesti putti na náhrobek sv. Ivana (30-60 cm, polychromovaná lípa), kostel Svatý Jan pod Skalou, 2009
Návrh a provedení výzdobných prvků na rekonstruovaný áron (dřevo, štuk), Stará synagoga Mikulov, 2013
Rekonstrukce skupiny putti (80 cm, lípa), kostel Letiny, 2014
Vitrážová výzdoba oken (150 cm), kaple Strakov u Litomyšle, 2015
Rekonstrukce čtyř andělů na hlavním oltáři (90, 45 cm, lípa), hřbitovní kostel Horní Maršov, 2016
Betlém návrh a realizace (cca životní velikost), obec Svatý Jan pod Skalou, 2016
Rekonstrukce sochy sv. Rozálie (120 cm, polychromovaná lípa), Bludov, 2017
Rekonstrukce tří figur na oltář pro Staroměstskou radnici v Praze, 2018
Kopie sochy Salvátora, Žireč, kaple Nejsvětější Trojice 2019
Socha sv. Terezie z Lisieux, kostel Pražského Jezulátka v Praze, 2019